Lea Sirk- ‘Hvala Ne!’ (Slovenia) Lyrics

Lyrics

Lea Sirk will represent Slovenia at the 2018 Eurovision Song Contest. Here are the lyrics to her song ‘Hvala Ne!’ along with an English translation!

 

Lea Sirk- ‘Hvala Ne!’ (Slovenia) Lyrics

Moje ime je Lea in za vas imam nov lik
Lik nasmeha in svobode kot najbolk virtualen trik
En korak do zmage
En korak do luči
Do popolnosti

Borim se z nasmehom do sonca, borim se za ljudi
Pot do resnice, me zaslepi
Ljubezen tista prva pride, da preslepi
Jaz pa si vzamem, kar telo osvobodi

Ne verjemi vse, kar ponujeno ti je
Misli na glas in upaj
Da skrivnost je tem, ne prodajaj se vsem
To je najbolj passe
Hvala, ne, ne!

Hvala, ne!
Hvala, ne, ne!
Hvala, hvala, ne!

Milijon ljudi je že reklo, da nas preveč zivi
Tistih, ki so nesrečni in brez luči
En nasmeh za srečo
En nasmeh za ljudi
Za tiste polne skrbi

Svoje duše ne dam nikomur držim jo za se
Prava umetnost, brez cene
Vsak odgovor je v meni, najdem ga kadar spim
Ko telo je sproščeno, predano za vse

Ne verjemi vse, kar ponujeno ti je
Misli na glas in upaj
Da skrivnost je tem, ne prodajaj se vsem
To je najbolj passe
Oh!

Ne verjemi vse, kar ponujeno ti je
Misli na glas in upaj
Da skrivnost je tem, ne prodajaj se vsem
To je najbolj passe
Hvala, ne, ne!

Hvala, ne!
Hvala, ne, ne!
Hvala, hvala, ne!

Kot lutka za ljudi
Ki se skrivajo za maskami
Enaki, popolni, a nezadovoljni
Hvala, ne, ne, ne!

Ne verjemi vse, kar ponujeno ti je
Misli na glas in upaj
Da skrivnost je tem, ne prodajaj se vsem
To je najbolj passe
Hvala, ne, ne!
Hvala, ne!
Hvala, ne, ne!
Hvala, hvala, ne!
Ne, ne,ne, ne!

Lea Sirk- ‘Thank You, No!’ (Slovenia) Lyrics

My name is Lea and I have new look for you

Look of smile and freedom like most virtual trick
One step to win
One step to light
To perfection
I’m fighting with smile to sun, I’m fighting for people
Way to truth, blinds me
Love, that first, comes to fool
And I take what the body frees
Don’t believe everything, what is offered to you
Think loud and hope
That secret is in this, Don’t sell you to everyone
That’s the most passe
Thank you, no, no!
Thank you, no!
Thank you, no, no!
Thank you, thank you, no!
A million people have already said, that there’s too many people living
Those, who are unhappy and without light
One smile for luck
One smile for people
For those full concerns
I don’t give my soul to anyone, I hold it for myself
True art, without price
Every answer is in me, I find it when I fall asleep
When body is relaxed, dedicated to everything
Don’t believe everything, what is offered to you
Think about voice and hope
That secret is in this, Don’t sell you to everyone
That’s the most passe
Wooh!
Don’t believe everything, what is offered to you
Think loud and hope
That secret is in this, Don’t sell you to everyone
That’s the most passe
Thank you, no, no!
Thank you, no!
Thank you, no, no!
Thank you, thank you, no!
Like a doll for people
Hiding behind masks
Same, perfect, but dissatisfied
Thank you, no, no, no!
Don’t believe everything, what is offered to you
Think loud and hope
That secret is in this, Don’t sell you to everyone
That’s the most passe
Thank you, no, no!
Thank you, no!
Thank you, no, no!
Thank you, thank you, no!
No, no, no, no!

Let us know what you think...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.